Over Wurk fan Fryslân

Wurk fan Fryslân is een initiatief van A7Westergo en Fan Fryslân. Fan Fryslân heeft als doel het imago van Fryslân te verbreden. Zo kunnen we niet alleen meer bezoekers, maar ook meer bedrijven, studenten, hogeropgeleiden en bewoners, interesseren, aantrekken en behouden. Wurk fan Fryslân maakt gebruik van het sociale medium twitter waar vraag en aanbod van vacatures, stages én afstudeerstages in Fryslân op deze website samenkomen. Met de inzet van de hashtag #wurk laten we zien dat er in Fryslân volop aanbod van vacatures voor werkzoekenden en studenten is. Het is dé plek op het internet waar een carrière in Fryslân begint.

Friezen staan bekend als authentiek, hardwerkend en nuchter. Dit imago wordt her- en erkend door werkgevers en werknemers in binnen- en buitenland. Maar daarnaast zijn Friezen ook ambitieus, innovatief en sterk gericht op duurzaamheid. Overheden, onderwijs, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven werken graag samen om werken in Fryslân te promoten.

Doel Wurk fan Fryslân

Het doel van Wurk fan Fryslân is de Friese economie te stimuleren door het bij elkaar brengen van werkgevers, werkzoekenden, studenten en onderwijs.

Voor wie

Jongeren zoeken perspectief. Ondernemers zoeken talent. Fryslân heeft het allemaal. Met de inzet van Wurk fan Fryslân kan het voor werkzoekenden, studenten en werkgevers eenvoudiger worden om elkaar te vinden.
 

Het onderwijs, ondernemers en (maatschappelijke) organisaties spelen een belangrijke rol in het stimuleren en promoten van werken in Fryslân. Samen met deze partners willen wij Wurk fan Fryslân tot een succes maken.

Meer informatie

Mocht u meer informatie willen over Wurk fan Fryslân, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.